اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۳۵۷۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸
۹۳۹۱۳۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خزانه ، منطقه 16 (کارخانه)


       

لیست قیمت محصولات پوشش بام 09121461469

۱۲:۲۱:۰۷ ۱۳۹۹/۶/۱۱

محصولات جدید پوشش بام 09121461469


اجراکننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف شیروانی

اجراکننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف سوله

نصاب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای شیروانی

اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده سقف شیروانی

تعمیر کننده سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب سقف سوله -نصب سقف سوله

نصاب سقف سوله -نصب سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای ورق لمبه-اجرا کننده ورق لمبه دامپا

اجرای ورق لمبه-اجرا کننده ورق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش شیروانی- اجرای شیروانی

اجرای پوشش شیروانی- اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت اجرای سقف شیروانی

قیمت اجرای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف سوله

اجراکننده سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف سوله

تعمیرات سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده پوشش سقف سوله

نصب کننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف سوله

اجراکننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف شیروانی – اجرای شیروانی

اجراکننده پوشش سقف شیروانی – ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت پوشش سقف سوله

ساخت پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده پوشش سقف سوله

تعمیر کننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب سقف سوله

نصب سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات پوشش سقف سوله

تعمیرات پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب ورق شیروانی لمبه دامپا

نصاب ورق شیروانی لمبه دامپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیروانی – اجرای سقف شیروانی

تعمیرات سقف شیروانی – اجرای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب شیروانی

نصب شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده پوشش الاچیق

نصب کننده پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف سوله

اجرای پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت پوشش الاچیق

قیمت پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق لمبه شیروانی-ورق دامپا شیروانی

ورق لمبه شیروانی-ورق دامپا شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پی تا کلید سوله

اجرای پی تا کلید سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیروانی ویلایی

تعمیرات سقف شیروانی ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف شیروانی

نصاب پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده پوشش سقف شیروانی

تعمیر کننده پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف سوله-اجرای پوشش سقف سوله

پوشش سقف سوله-اجرای پوشش سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری سقف شیبدار

مجری سقف شیبدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش الاچیق

اجرای پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش سقف شیروانی –پوشش سقف شیروانی

مجری پوشش سقف شیروانی –پوشش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده الاچیق

تعمیر کننده الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله

اجرای پوشش سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش سقف سوله

مجری پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سردری-طراحی سردری

اجرای سردری-طراحی سردری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ نما...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف شیروانی

اجرا کننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش شیروانی –نصب شیروانی

نصب پوشش شیروانی –نصب شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف شیروانی –اجراکننده پوشش سقف شیروانی

اجرای پوشش سقف شیروانی –اجراکننده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف شیروانی

اجراکننده پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده پوشش سقف شیروانی

نصب کننده پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف سوله

نصاب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف سوله

تعمیرات سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف الاچیق

اجراکننده سقف الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف ویلایی –اجراکننده سقف ویلایی

اجرای سقف ویلایی –اجراکننده سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت ساخت سقف سوله

قیمت ساخت سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف شیروانی-پوشش سقف شیروانی

اجراکننده سقف شیروانی-پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف ویلایی

اجراکننده پوشش سقف ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت تعمیرات سقف شیروانی –اجرای سقف شیروانی

قیمت تعمیرات سقف شیروانی –اجرای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف سوله

اجرای سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش سقف سوله

نصب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت و نصب سوله از پی تا کلید

ساخت و نصب سوله از ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف شیبدار

اجراکننده پوشش سقف شیبدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده سقف سوله

نصب کننده سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش سقف شیروانی

نصب پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سردری ویلا

اجراکننده سردری ویلا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا

اجرای خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف شیروانی

اجرای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای شیروانی - مهندس اجرای شیروانی

اجرای شیروانی - مهندس اجرای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای شیروانی -اجرای پوشش شیروانی

اجرای شیروانی -اجرای پوشش شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده سقف سوله

اجرا کننده سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله -نصاب پوشش سوله

اجرای پوشش سوله -نصاب پوشش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله-اجراکننده پوشش سوله

اجرای پوشش سوله-اجراکننده پوشش سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سوله دست دوم

اجراکننده سوله دست دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سوله دست دوم

اجرای سوله دست دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بازسازی سوله دست دوم

بازسازی سوله دست دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کار سوله دست دوم

تعمیر کار سوله دست دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده سوله دست دوم

تعمیر کننده سوله دست دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید و فروش سوله دست دوم صنعتی

خرید و فروش سوله دست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید و فروش سوله دست دوم

خرید و فروش سوله دست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید و فروش سوله دست دوم تهران

خرید و فروش سوله دست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت خرید و فروش سوله دست دوم

شرکت خرید و فروش سوله ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده سوله دست دوم

فروشنده سوله دست دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت سوله دسته دوم

قیمت سوله دسته دوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای اردواز در تهران

اجرای اردواز در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای اردواز در جنوب تهران

اجرای اردواز در جنوب تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای اردواز در شمال تهران

اجرای اردواز در شمال تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای اردواز در مرکز تهران

اجرای اردواز در مرکز تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای آردواز طرح سفال رنگی

اجرای آردواز طرح سفال رنگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش آردواز آلاچیق

اجرای پوشش آردواز آلاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش آردواز پیشانی

اجرای پوشش آردواز پیشانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش آردواز سردر

اجرای پوشش آردواز سردر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف آردوازرنگی

اجرای پوشش سقف آردوازرنگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف اردواز

پوشش سقف اردواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده پوشش اردواز

تعمیر کننده پوشش اردواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت اجرای پوشش اردواز

قیمت اجرای پوشش اردواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش اردواز

مجری پوشش اردواز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش خرپا

اجراکننده پوشش خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده خرپا با ورق گالوانیزه

اجراکننده خرپا با ورق گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده خرپا در تهران

اجراکننده خرپا در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده خرپا نردبانی

اجراکننده خرپا نردبانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش خرپا

اجرای پوشش خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف خرپا

اجرای پوشش سقف خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا  شیروانی

اجرای خرپا شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا پل

اجرای خرپا پل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا تک شیب

اجرای خرپا تک شیب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا در تهران

اجرای خرپا در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا دوشیب

اجرای خرپا دوشیب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا سطوح فلزی

اجرای خرپا سطوح فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا سقف شیروانی

اجرای خرپا سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا فلزی

اجرای خرپا فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپای چتری

اجرای خرپای چتری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپای دستک‌دار یا عصایی

اجرای خرپای دستک‌دار یا عصایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپای سقف شیبدار

اجرای خرپای سقف شیبدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپای سقف شیروانی

اجرای خرپای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپای سقف مسکونی

اجرای خرپای سقف مسکونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپای هاو

اجرای خرپای هاو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش خرپا شیروانی

پوشش خرپا شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده خرپا

تعمیر کننده خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات پوشش خرپا

تعمیرات پوشش خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف خرپا

تعمیرات سقف خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرپای پرات ( Pratt Truss)

خرپای پرات ( Pratt Truss)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرپای تک تیرک یا شاه تیر

خرپای تک تیرک یا شاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت خرپا با ورق گالوانیزه

ساخت خرپا با ورق گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت خرپا با ورق

ساخت خرپا با ورق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سازنده خرپا با ورق گالوانیزه

سازنده خرپا با ورق گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب خرپا در تهران

نصاب خرپا در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب خرپا سقف

نصاب خرپا سقف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب خرپا شیروانی

نصاب خرپا شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب خرپا ویلایی

نصاب خرپا ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب خرپا

نصاب خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده خرپا

نصب کننده خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده عایق پوشش سقف

اجرا کننده عایق پوشش سقف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده ورق شیروانی

اجرا کننده ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف شیروانی در شمال تهران

اجراکننده سقف شیروانی در شمال ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف پارکینگ

اجرای پوشش سقف پارکینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف تراس

اجرای پوشش سقف تراس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف حیاط خلوت

اجرای پوشش سقف حیاط خلوت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف شیروانی در تهران

اجرای پوشش سقف شیروانی در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف شیروانی در غرب تهران

اجرای پوشش سقف شیروانی در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف گاوداری

اجرای پوشش سقف گاوداری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف مرغداری

اجرای پوشش سقف مرغداری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف مسکونی

اجرای پوشش سقف مسکونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش ورق شیروانی

اجرای پوشش ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف با ورق گالوانیزه

اجرای سقف با ورق گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف با ورق

اجرای سقف با ورق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف شیروانی در جنوب تهران

اجرای سقف شیروانی در جنوب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف های سنگریزه ای

اجرای سقف های سنگریزه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای عایق بندی سقف سوله

اجرای عایق بندی سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای نصب تایل طرح شینگل

اجرای نصب تایل طرح شینگل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای نصب تایل سنگریزه ای

اجرای نصب تایل سنگریزه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای ورق شیروانی

اجرای ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف انباری درتهران

پوشش سقف انباری درتهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف با ورق گالوانیزه

پوشش سقف با ورق گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف سوله باعایق پشم شیشه

پوشش سقف سوله باعایق پشم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف سوله در تهران

پوشش سقف سوله در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف شیبدار با عایق پشم سنگ

پوشش سقف شیبدار با عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف شیروانی شمال تهران

پوشش سقف شیروانی شمال تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف کارخانجات صنعتی

پوشش سقف کارخانجات صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف گالوانیزه

پوشش سقف گالوانیزه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقفهای کارگاهی در تهران

پوشش سقفهای کارگاهی در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقفهای کارگاهی

پوشش سقفهای کارگاهی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقفهای ویلایی در تهران

پوشش سقفهای ویلایی در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش عایق بندی سقف

پوشش عایق بندی سقف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده پوشش ورق شیروانی

تعمیر کننده پوشش ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات پوشش ورق شیروانی

تعمیرات پوشش ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طراحی پوشش ورق شیروانی

طراحی پوشش ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش ورق شیروانی

مجری پوشش ورق شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0