اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۳۵۷۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸
۹۳۹۱۳۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خزانه ، منطقه 16 (کارخانه)


       

لیست قیمت محصولات پوشش بام ۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰

۱۰:۱۲:۲۳ ۱۳۹۸/۴/۲۵

محصولات جدید پوشش بام ۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰


اجراکننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف شیروانی

اجراکننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای شیروانی

اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده سقف شیروانی

تعمیر کننده سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای ورق لمبه-اجرا کننده ورق لمبه دامپا

اجرای ورق لمبه-اجرا کننده ورق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت اجرای سقف شیروانی

قیمت اجرای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف سوله

اجراکننده سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده پوشش سقف سوله

نصب کننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف سوله

اجراکننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت پوشش سقف سوله

ساخت پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده پوشش سقف سوله

تعمیر کننده پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات پوشش سقف سوله

تعمیرات پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب ورق شیروانی لمبه دامپا

نصاب ورق شیروانی لمبه دامپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب شیروانی

نصب شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده پوشش الاچیق

نصب کننده پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف سوله

اجرای پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت پوشش الاچیق

قیمت پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پی تا کلید سوله

اجرای پی تا کلید سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش سقف شیروانی

مجری پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیروانی ویلایی

تعمیرات سقف شیروانی ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف شیروانی

نصاب پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده پوشش سقف شیروانی

تعمیر کننده پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب فلاشینگ نما-نصب کننده نمای فلاشینگ

نصاب فلاشینگ نما-نصب کننده نمای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوشش سقف سوله-اجرای پوشش سقف سوله

پوشش سقف سوله-اجرای پوشش سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش الاچیق

اجرای پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش سقف شیروانی –پوشش سقف شیروانی

مجری پوشش سقف شیروانی –پوشش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات پوشش الاچیق

تعمیرات پوشش الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده الاچیق

تعمیر کننده الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله

اجرای پوشش سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری پوشش سقف سوله

مجری پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سردری-طراحی سردری

اجرای سردری-طراحی سردری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای فلاشینگ نمای شیروانی

اجرای فلاشینگ نمای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ نما...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف شیروانی

اجرا کننده سقف شیروانی-تعمیرات سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سقف الاچیق

سقف الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش شیروانی –نصب شیروانی

نصب پوشش شیروانی –نصب شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سقف شیروانی –اجراکننده پوشش سقف شیروانی

اجرای پوشش سقف شیروانی –اجراکننده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف شیروانی

اجراکننده پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده پوشش سقف شیروانی

نصب کننده پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف سوله

نصاب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت اجرای پوشش سقف شیروانی

قیمت اجرای پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف سوله

تعمیرات سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده سقف ویلایی سوله

اجرا کننده سقف ویلایی سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف الاچیق

اجراکننده سقف الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف ویلایی –اجراکننده سقف ویلایی

اجرای سقف ویلایی –اجراکننده سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت ساخت سقف سوله

قیمت ساخت سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سقف شیروانی-پوشش سقف شیروانی

اجراکننده سقف شیروانی-پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف ویلایی

اجراکننده پوشش سقف ویلایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت تعمیرات سقف شیروانی –اجرای سقف شیروانی

قیمت تعمیرات سقف شیروانی –اجرای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف سوله

اجرای سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش سقف سوله

نصب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت و نصب سوله از پی تا کلید

ساخت و نصب سوله از ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف شیبدار

اجراکننده پوشش سقف شیبدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده سقف سوله

نصب کننده سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب پوشش سقف شیروانی

نصب پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده سردری ویلا

اجراکننده سردری ویلا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای خرپا

اجرای خرپا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای سقف شیروانی

اجرای سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سازنده الاچیق

سازنده الاچیق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجری سقف شیبدار

مجری سقف شیبدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طراحی پوشش سقف شیروانی

طراحی پوشش سقف شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق لمبه شیروانی-ورق دامپا شیروانی

ورق لمبه شیروانی-ورق دامپا شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طراحی فونداسیون سوله- اجرای پوشش سوله

طراحی فونداسیون سوله- اجرای پوشش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف شیروانی – اجرای سقف شیروانی

تعمیرات سقف شیروانی – اجرای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب سقف سوله

نصب سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده پوشش سقف شیروانی – اجرای شیروانی

اجراکننده پوشش سقف شیروانی – ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات سقف سوله

تعمیرات سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش شیروانی- اجرای شیروانی

اجرای پوشش شیروانی- اجرای شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب سقف سوله -نصب سقف سوله

نصاب سقف سوله -نصب سقف ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصاب پوشش سقف سوله

نصاب پوشش سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای شیروانی - مهندس اجرای شیروانی

اجرای شیروانی - مهندس اجرای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای شیروانی -اجرای پوشش شیروانی

اجرای شیروانی -اجرای پوشش شیروانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرا کننده سقف سوله

اجرا کننده سقف سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله -مجری پوشش سوله

اجرای پوشش سوله -مجری پوشش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله -نصاب پوشش سوله

اجرای پوشش سوله -نصاب پوشش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجرای پوشش سوله-اجراکننده پوشش سوله

اجرای پوشش سوله-اجراکننده پوشش سوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0